Program

 

Program pendidikan keusahawanan di Politeknik Merlimau terdiri daripada TIGA peringkat program utama iaitu Pembudayaan KeusahawananPembangunan dan Pengukuhan.

Pembudayaan

PLUS 

 

Politeknik Lahir Usahawan Siswa atau lebih dikenali PLUS merupakan program pembudayaan keusahawanan yang melibatkan pelajar-pelajar semester 1 pada setiap semester. PLUS merupakan satu usaha untuk memberikan pendedahan awal dan memupuk minat keusahawanan dalam kalangan pelajar politeknik.

Pembangunan

Inkubator

 

Inkubator merupakan satu program membangunkan usahawan muda dalam kalangan pelajar melalui modul latihan perniagaan secara praktikal niaga di dalam kampus. Pelajar-pelajar yang berminat boleh memohon untuk menjadi Perantis Inkubator melalui Penyelaras Keusahawanan Jabatan masing-masing.

Pengukuhan

STARBOX

STARBOX merupakan program peringkat pengukuhan yang membantu perkembangan perniagaan pelajar yang telah mempunyai produk sendiri. Pelajar-pelajar akan diberi peluang dan bantuan sokongan dalam aspek pengkomersilan produk di samping membina jaringan perniagaan bersama industri & agensi.